Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 

Miljöförvaltningen utreder, juni 2016

Många är oroliga för Magelungens och Drevvikens framtid.
Nu ska miljöförvaltningen ta fram underlag för ett lokalt åtgärdsprogram.Satsningen gäller Magelungen, Drevviken och Forsån. Sjöarna lider av liknande problem: Övergödning med igenväxt och algblomning som följd. Syrefattiga bottnar gör att fisken försvinner.
– Miljöförvaltningen kommer att göra en analys av vilka källor som påverkar sjöarna, både vad gäller övergödning, miljögifter och metaller. Syftet är att ta fram ett åtgärdsprogram för god ekologisk och god kemisk status, säger Juha Salonsaari.
Det som redan är känt om Magelungens problem är att vattentillströmningen är dålig. Samtidigt påverkas sjön gradvis av föroreningar från sjöarna Orlången och Trehörningen, samt dagvatten från Farstaområdet.
Föreningen Magelungens vänner har länge förespråkat muddring och åtgärder för bättre tillrinning.
– I och med det här åtgärdsprogrammet har vi fått hoppet tillbaka, säger Jon Kahn, ordförande för Magelungens vänner.
Både Magelungens vänner och allianspartierna är dock oroliga att åtgärdsprogrammet endast kommer att fokusera på sjöarnas växt- och djurliv. I ett skriftligt yttrande på miljönämndens sammanträde i tisdags krävde alliansen att de mänskliga värdena också tas med i arbetet.
– Vi vill att människor ska kunna bada, paddla och fiska i de här sjöarna. Det är viktigt att ta hänsyn till de rekreativa värdena, säger Jonas Naddebo (C), vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Uppdraget är tydligt, vi fokuserar på flora, fauna och vattenkemi. Men det finns ju synergieffekter. Får sjön en klarare vattenspegel och vi kommer tillrätta med övergödningen, då blir sjön mer attraktiv även för människor, svarar Juha Salonsaari.
"Muddring av Fagersjöviken borde kunna ge biogas.
Magelungens Vänner förordar bland annat en selektiv muddring för att återställa Fagersjöviken. Vad ska man då göra med muddermassorna? Istället för att se dem som en belastning skulle de kunna bli en resurs. De innehåller mycket material som kan rötas till biogas, sånt som man använder till bussbränsle, förbränning och fordonsdrift. Stockholm återvinner biogas ur avloppet vid Henriksdals reningsverk och planerar en anläggning för att göra biogas ur matavfall vid Högdalstoppen. Om man sugmuddrar skulle avfallet kunna ledas till dessa ställen och bli en resurs i samhället!
                                                                                         
Skriv ut den här sidanSå här ser Magelungens nordvästra vik ut allt tidigare på sommaren.
Bottenmaterialet kan användas för biogas.Senast uppdaterad 2016-06-20 22:40