Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 

målbild för Magelungen 2016

Stockholms kommun utreder för närvarande åtgärder som kan komma att utföras i Magelungen och i omgivande vatten i Tyresåsystemet. Magelungen Vänner har formulerat en målbild för de minimiåtgärder vi anser vara nödvändiga för att sjön ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt för nuvarande och tillkommande invånare i nya bostadsområden.

Målbild för Magelungen-2.pdf, 37 kB

                                                                                         
Skriv ut den här sidan

Läs gärna vidare om målbilden. Här är länken till en artikel publicerad av Mitt i :

https://mitti.se/nyheter/vill-radda-sjon/?omrade=hela-stockholm

Senast uppdaterad 2016-12-20 19:43