Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
 
 
 

Projekt

Även om sjön just nu mår mycket dåligt finns det många saker man kan göra för att få dess ekosystem på fötter igen. Magelungen har tilldelats 13 miljoner kronor av den så kallade Miljömiljarden. Det är en pengapott avsatt för att förbättra miljön på land och i vatten. Tre av dessa miljoner har avsatts för att rena vattnet i Kräppladiket med beräknad start vintern 2005/2006. Resterande 10 miljoner skall användas för att hitta nya metoder att muddra på samt tester av dessa nya metoder. Muddringen kommer koncentreras till Fagersjöviken från vilken bilden till vänster är tagen. Läs mer nedan. Övriga stora arbetsområden som föreningen fokuserar på är hydrologifrågor (bla återföra förlorad tillrinning i Fagersjöviken) och ett skydd av sjöarnas omgivande markområden (ett ecopark syd på Södertörn).

Välj i menyn till vänster vad du vill läsa mer om.


Pågående vegetationsröjning i Fagersjöviken (Foto: Knut Modig)

Rapport om fosfor i sjön.pdf, 2390 kB

                                                                                         
Skriv ut den här sidanSenast uppdaterad 2009-12-17 23:39