Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
       
    
    
 
 
 

Muddring av Magelungen

En sjö som är övergödd har ett överskott på ämnen viktiga för att växter ska kunna leva i sjön. Vissa av dessa ämnen är tillväxtbegränsande, vilket betyder att det är bristen på dem som gör att inte fler växter kan etablera sig. Fosfor är det vanligaste av dessa ämnen. En övergödd sjö har dock mycket gott om fosfor och växterna kan därför breda ut sig mycket fortare. Vass tar över helt vid strandkanten och på bottnen växer det en skog av undervattensväxter. Den fria vattenytan i mitten av sjön kan täckas av flytbladsväxter.

När växter i sjön dör faller de ned på sjöbottnen. Där lever små organismer som bryter ned dem och gör näringen i växterna tillgänglig på nytt. Om det är mycket växter som faller ned, som i en övergödd sjö, hinner dessa organismer inte med att bryta ned allting och sediment bildas. Sjön blir alltså grundare och vass som inte bryts ned blir till ny strand. Sjön blir mindre och mindre och växer tillslut igen helt.

Det enklaste man kan göra för att förhindra detta är att muddra sjön. Det betyder helt enkelt att gräva bort en del av sjöbottnen för att göra sjön djupare. Det är alltså detta som majoriteten av de pengar man fått från Östersjömiljarden ska satsas på. De tio miljoner Magelungens Vänner fått räcker inte till någon stormuddring av sjön. Den teknik man har idag för att muddra ger dessutom inte helt tillfredsställande resultat. Det finns inga garantier att växtligheten inte kommer tillbaka igen. Därför är ett av målen i detta projekt att utveckla nya metoder för muddring samt att provmuddra med dem. Platsen för muddringen är Fagersjöviken.

De ekonomiska medel som finns idag kommer inte räcka till mer än muddring av cirka 10% av vikens yta och det finns förslag på olika sätt att muddra. Ett förslag är att man muddrar två mindre och en större yta med olika metoder och förbinder dessa med en 20 meter bred rogata genom hela viken. För att man ska kunna muddra större ytor krävs mer pengar.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB gjorde redan 1990 en utredning av sjön, där man bland annat provmuddrade. Man kom fram till att muddring en meter ner i sjöbottnen inte gav en garanti om att växtligheten inte skulle återkomma. För detta krävdes en botten av lera eller sand och en sådan återfanns på provstället 1.6 meter under bottenytan. En så pass omfattande (djup) muddring skulle kosta stora pengar.

Om man ska genomföra mekanisk städning (som beskrivet ovan) eller biologisk städning (sätta in växter och djur som äter bottenvegetationen) är ännu ej beslutat. Man hoppas hur som helst kunna börja arbeta i september 2005.
                                                                                         
Skriv ut den här sidan


Fagersjöviken

Senast uppdaterad 2009-12-03 14:13