Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
 
 
 

Rena vatten till Magelungen

Majoriteten av all kraft måste läggas på att städa upp i Magelungen och restaurera sjön ordentligt. Man får dock akta sig för att bara behandla symptomen och inte gå till botten med orsakerna till varför läget är som det är i sjön. En av de största bovarna i dramat är att (1) för lite friskt vatten rinner ut i sjön och att (2) det lilla vatten som rinner ut i sjön är förorenat. En del av MVs målsättning är därför att ändra på detta.

I dagsläget styrs en hel del vatten bort, vatten som egentligen naturligt bör rinna ut i Magelungen. Det är framför allt vatten från Rågsved och Örby som via Årstatunnlarna styrs om till Årstaviken. Åtgärder för att få tillrinning av vatten i Fagersjöviken måste till efter en restaurering av Magelungen eftersom stillastående vatten är en del av prolemet. Då den omfördelning av vatten som finns idag är onaturlig bör det vara möjligt att styra tillbaka vatten. Det bör alltså avhjälpa problem (1).

En stor del av det vatten som kommer från Kräppladiket (norr om Magelungen) bär med sig alltför mycket föroreningar. En andra åtgärd för att skapa bättre förutsättningar i Magelungen vore därför att rena detta vatten. Man planerar att anlägga sedimentbassänger, en reningsdamm, och modifiera delar av diket för att rena och syresätta vattnet. Dessa åtgärder är särskilt viktiga då trycket på Kräppladiket förväntas öka på grund av fler planerade exploateringar framöver. Projektet beräknas starta under hösten/vintern 2005 och vara klart våren 2006.

Magelungens Vänner ämnar även i framtiden söka mer pengar till förebyggande åtgärder.
                                                                                         
Skriv ut den här sidan


Bild på tänkt reningsanläggning och våtmark

Senast uppdaterad 2009-12-17 23:38