Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 

Historik

En påverkad sjö

Under de senaste två århundradena har Magelungen har sjön mera påverkats av mänskliga beslut än naturens utveckling.

  • Första genom flera sjösänkningar för att få mera betesmark.
  • Okontrollerad spridning av näringsämnen.
  • Sedan genom utbyggnaden av Stockholms förorter framför allt from 1950-talet och stationssamhället Huddinges starka expansion.
  • Bristfälliga investeringar i avlopp och reningsverk
  • Kulvertering och omledning av vatten och drastiskt minskat tillrinningsområde.

En radioaktiv historia


Med den nya förorten Farsta och centralvärmen kom behovet av uppvärmning av lägenheter i stadsdelen. Lösningen var att bygga ett kärnvärmeverk, Sveriges första för civil användning, kallat R 3 / Adam. Denna reaktor skulle värma upp 12 000 lägenheter i Farsta. Stora protester väcktes när man beslutade att leda ut radioaktivt spillvatten från reaktorn ut i Magelungen. Markägarna runt sjön blev oroade. Behovet av en organisering av motståndet bland markägare och andra omkringboende förstärktes av att Österbygdens Vattendomstol 1959 tillät avloppsledningen.

Magelungens intresseförening blev en samlingsorganisation för runt 140 föreningar vars huvuduppgift bestod i att samla in information till underlag för att överklaga beslutet.

1963 fick man ett första avgörande i Vattenöverdomstolen med skärpta krav på spillvattnet. Samma år kunde driften av reaktorn startas. 1970 beslutade politikerna att lägga ned anläggningen eftersom den "inte var lönsam". Driften fortgick till 1974. Under tiden 1963-1975, tog man regelbundna prover på avloppsvattnet från Ågesta. Provsvaren höll sig hela tiden långt under maximala tillåtna strålningsdoser. Magelungens Intresseförening fokuserade sitt arbete på att motverka Magelungens igenväxning och problem med avloppsutsläpp.

Magelungens intresseförening tynade bort i mitten av 70-talet, då man trodde att myndigheterna nu skulle ta nya initiativ för att få sjön att tillfriskna. Man kan läsa en mer detaljerad historieskrivning om Magelungen och hur kärnkraftverket kom till genom att följa nedanstående länkar till PDF-dokument.Texterna är skrivna av Philip Wahren 2004.


Magelungens historia.pdf, 1355 kB
Vattendomarna och Ågesta.pdf, 1081 kB

                                                                                         
Skriv ut den här sidan

Senast uppdaterad 2011-12-26 16:02