Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden
 
    
    
    
       
          
          
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreningsdokument

Här hittar du stadsplanekontorets förslag för stråket Högdalen-Farsta. Magelungens Vänner har lämnat remissvar i form av en broschyr som du kan ladda upp - vision om stråket.
Ska man bygga över 1100 bostäder, var ska man bygga i så fall, och hur ska man lösa miljöfrågorna om vatten och sjön Magelungens tillstånd, gröna kilen och hur marken och sjön ska kunna användas i framtiden ?

möte 22 november 16.pdf, 52 kB
Scan MV justerat årsmötesprotokoll 2015.pdf, 374 kB
Vision om stråket Högdalen farsta -MV.pdf, 197 kB

                                                                                         
Skriv ut den här sidan

   Till medlemmar i Magelungens vänner november 2016
 
 
 
Kallelse 
 
 
Tisdagen den 22 november klockan 19.00 inbjuds alla medlemmar i Föreningen Magelungens Vänner till medlemsmöte. Det finns mycket att diskutera vad gäller sjön.
 
Plats Östmarksgatan 43 (baksidan) i Farsta. 
 
På dagordningen:
 
1. Öppnande
2. Vision för Magelungen
3. Ett samlat åtgärdspaket
4. Miljöförvaltningens utredning om Magelungen och Drevviken
5. Planer kring sjön
6. Diskussion om fortsatt arbete
 
 
Tag gärna med nya medlemmar.
 
Välkomna!
 
Har du några frågor ring gärna ordförande Jon Kahn på 070 604 68 25
 
 
 
Styrelsen


Senast uppdaterad 2016-11-06 20:27