Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden
 
 
 
 
    
    
       
       
       
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 

Magelungen 2016


Fagersjöviken måste få egna åtgärder


Flera nämnder och förvaltningar har nu sagt att man ska åtgärda Övergödning i Orlången och Trehörningen i Huddinge gör villkoren bättre även för Magelungen. Det menar nu flera politiska nämnder och förvaltningar. Magelungens Vänner anser att det därutöver måste till åtgärder i Fagersjöviken i nordvästra Magelungen.
Viken är av central betydelse både för rekreation och för biologisk mångfald. Viken är grund och övergödd och har dålig vattencirkulation. Vill man långsiktigt bevara vattenspegeln behövs åtgärder för ökat djup och ökad vattencirkulation. Det kan vara bland annat vattentillförsel och muddring. Detta bör göras selektivt så att lekplatser för djur kan bevaras.
I flera beslut under 2016 har man från Stockholms förvaltningar hävdat att det finns utredningar som visar att muddring inte är lämpligt. Vi har inte undersökt den saken men har inte sett några sådana utredningar. Vi förstår inte hur man kan dra den slutsatsen.
 Samtidigt ska Stockholm låta utreda statusen på Magelungen och se vad som bör göras. Det är bra, men den utredningen får inte bli bakbunden utan fri att pröva alla åtgärder. Fagersjöviken behöver särbehandlas. Den har särskilda förhållanden och åtgärder i uppströms påverkar Fagersjöviken mindre än vad det gör för andra delar av sjön. En levande vik är viktig för friluftsliv och promenader. Och det blir fler som behöver naturen med en ökad bebyggelse i området. 

                                                                                         
Skriv ut den här sidanSenast uppdaterad 2016-05-17 19:44