Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
 
 
 

Skogsträdgårdar

Ett nytt sätt att använda naturområden är att genomföra små blandade planteringar eller skogsträdgårdar. Den här skogsträdgården finns vid Kräppladammarna i Rågsveds friområde. Meningen är att det ska vara ett exempel för vidare spridning. Blandningen av växter ska i sig fungera som växtskydd och eventuell skörd är till för alla. Man kan ta del av konceptet genom att gå in på hemsidan tillvaxt.org eller ta vidare kontakt genom riktig@tillvaxt.org.
                                                                                         
Skriv ut den här sidan

Senast uppdaterad 2013-12-09 09:56