Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
       
    
 
 
 
 
 
 

Fågelinventering

Farsta – Ågesta – Fagersjö – Rågsved

Det finns en mångfald i naturen runt Magelungen och olika karaktärer i landskapet. Det här är de fåglar runt Magelungen och Ågestasjön som kunde observeras på en förmiddag, inalles 59 arter, utan några spektakulära överflygningar eller rariteter eller rastande snatteränder,

Talgoxe Gräsand Kråka Skata Tornseglare Gulsparv Fiskmås Skrattmås Gråtrut Skäggdopping Silltrut Knölsvan Svarthätta Trädgårdssångare Svartvit flugsnappare Koltrast Björktrast Törnsångare Rödvingetrast Näktergal Nötväcka Större hackspett Stare Duvhök Sädesärla Bofink Lövsångare Rödhake Fisktärna Ringduva Ladusvala Nötskrika Tofsvipa Knipa Brunand Sothöna Pilfink Gråsparv Rörsångare Sävsångare Vigg Kanadagås Enkelbeckasin Sävsparv Kärrsångare Hussvala Ormvråk Steglits Stenskvätta Grönsångare Taltrast Blåmes Gröngöling Fasan Gransångare Grönfink Härmsångare Häger Trastsångare

Philip Wahren / Kari Lahti
                                                                                         
Skriv ut den här sidanSenast uppdaterad 2013-12-31 08:03