Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden
 
 
 
 
    
    
    
    
    
       
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 

Öppet brev till Vattenfall

Vattenfalls styrelse har fått ett öppet brev som handlar om att Magelungens Vänner önskar en finansiering av en sedimentundersökning i Magelungens djupare delar. Detta brev, skrivet i april 2014 hittar du under rubriken "dokument". Kostnaden för en undersökning och analys av bottensedimenten beräknas kosta mellan 50 till 100 tusen kronor. Det är rimligt att rivningsfonden för kärnkraftverken används eftersom Magelungen använts som recipient under Ågestaverkets 10 år långa energi- och värmeproduktion med kontrollprogram för utsläpp som nu är föråldrade. Se också andra inlagda dokument som strålrapport Ågesta 69, Osäkerhet om dos 1984, Fagersjöviken sedimentprov 2005 och SSI rapport 2007:03

Öppet brev till styrelsen för Vattenfall AB gällande Ågesta kärnkraftverk_ 140428.pdf, 317 kB

                                                                                         
Skriv ut den här sidanSenast uppdaterad 2014-05-24 19:25