Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden

Individuellt medlemskap

Delar du vårt engagemang för att rädda Magelungen undan övergödning och igenväxning? Gå då med i vårt nätverk. Som medlem är du med och påverkar sjöns framtid. Du kan ta en aktiv roll i föreningen genom att komma på årsmötet, dela med dig av dina åsikter och försöka värva fler medlemmar till nätverket. Du kan givetvis också vara en stödmedlem och endast betala årsavgiften. Du visar på så vis att du är för en restaurering. En privatperson betalar en årsavgift på 50 kronor och har rösträtt på årsmötet. Givetvis har du hela tiden möjlighet att vara med och påverka. Det kommer hållas öppna möten för medlemmar där information delas ut och föreningens målsättning diskuteras.

För att gå med, betala in avgiften 50 kronor på postgiro 142 84 90-5 och var noga med att märka din inbetalning med namn, kontaktinformation och e-post.
                                                                                         


Senast uppdaterad 2009-12-17 23:45