Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden

Anslut din förening till MV

Magelungens Vänner är ett nätverk av olika föreningar, organisationer och privatpersoner som alla sluter upp bakom tanken att rädda Magelungen undan övergödningen. Vi är många men vill bli ännu fler! Det är ju trots allt så att ju fler som anluter sig, desto större tryck kan vi sätta på makthavarna för att hjälpa sjön. En rad föreningar, såsom scoutkårer, fiskevårdsföreningar, partier, Lions, naturvärn och miljöföreningar har redan gått med. På detta sätt har vi blivit en stark diskussionspart i förhandlingen kring Magelungens framtid. Hjälp oss påverka!
                                                                                         


Senast uppdaterad 2009-12-03 23:59