Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden

Dokument

Nedan finner du dokument som Föreningen Magelungens Vänner valt att publicera. De kan röra föreningens verksamhetsplaner, nyheter om sjön eller annan viktig information. All information är publicerad med tillstånd från respektive upphovsman.Föreningsdokument

                                                                                         


Senast uppdaterad 2015-05-10 18:35