Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden

Magelungen

Sjön Magelungen är en av de tre större sjöarna i Tyresåns sjösystem. Den är belägen på gränsen mellan Stockholms Stad och Huddinge Kommun och utgör ett populärt friluftsområde för fiske, rodd, bad, promenader och vintertid även skidåkning och skridskoåkning. I dagsläget är sjön kraftigt övergödd. Magelungen visade tidiga tecken på detta redan vid förra sekelskiftet och ökad urbanisering i tillrinningsområdet i kombination med ändrad markanvändning har gradvis ökat problemen.
                                                                                         


Senast uppdaterad 2009-12-17 21:06